In het land van Chabot, Toine Klaassen//Het Chabot museum


Cultuurcoachproject vanuit het Chabot Museum ism Toine Dutch Buschman Klaassen op de st. Michaelschool te Rotterdam. Togethering met groep 7.


 ©2022 Jacqueline Fuijkschot