SightZicht
145 x 120 cm, 2016

Fotoprint op etsfolie, geplakt op een gevangenisraam

Zicht is een plaats specifiek werk op een gevangenisraam van de voorheen Noordsingel gevangenis in Roterdam. Het beeldt de omgeving van een gevangene op een goddelijke manier uit.

Met dit kunstwerk laat Jacqueline zien dat wanneer je op jezelf teruggeworpen wordt en in de spiegel kijkt, je alleen maar naar binnen kunt kijken. Er is niets anders. 

De manier waarop het werd gepresenteerd voelt als een verheerlijking van de omgeving. Het gloeit als het zonlicht binnenkomt, maar laat je met rust als de schemering valt.

Het werk werd tentoongesteld tijdens kunstfestival Route du Nord 2016, in een gevangeniscel aan de voormalige Noordsingel-gevangenis in Rotterdam.


English:

Sight
145 x 120 cm, 2016

Photoprint on etching foil, pasted on a prison window

Sight is a site-specific artwork on a prison cell window of the old Noordsingel-prison in Rotterdam. it depicts a prisoner's environment in a divine way.

With this artwork Jacqueline shows that when you are thrown back on yourself and look in the mirror, you can only look inside. There is nothing else.

The way it's presented feels like a glorification of its surroundings. It glows when the sunlight comes in but leaves you alone when dusk falls.

The work was exhibited during art festival Route du Nord, 2016 in a prisoncell at the Noordsingel-prison.

 ©2022 Jacqueline Fuijkschot